Seweryn Prokopiuk

Podlaskie, okręg nr 4, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 33 lata. Z wykształcenia jestem socjologiem. Uczyłem bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach policealnych. Jestem aktywnym członkiem Partii Razem, należę do zarządu okręgu podlaskiego. Zajmuję się problemami mniejszości narodowych i relacjami Polski z wschodnimi sąsiadami. Kandyduję do Sejmiku Województwa Podlaskiego z pierwszego miejsca w okręgu nr 4, obejmującym powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki.

W sejmiku moim priorytetem będzie rozbudowa transportu publicznego i ochrona praw pracowniczych. W wolnych chwilach uprawiam sport, a moją wielką pasją jest historia.