Samuel Nowak

Małopolskie, okręg nr 1, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 34 lata. Jestem doktorem kulturoznawstwa. Pracuję jako nauczyciel akademicki i specjalista ds. public relations. Należę do zarządu okręgu krakowskiego Partii Razem. Współorganizowałem wiele demonstracji m.in. protesty przeciwko reformie sądownictwa oraz manifestacje antyfaszystowskie. Wspierałem organizację debatę „Kraków od nowa”, prezentującej pomysł na politykę z perspektywy kobiet. Prowadziłem autorskie seminaria „Myślimy Razem”. Kandyduję do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu obejmującym powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski.