Paweł Mucha

Opolskie, okręg nr 3, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 26 lat. Ukończyłem studia prawnicze, obecnie jestem w trakcie aplikacji radcowskiej. W 2017 roku z mojej inicjatywy wspólnie z KOD Kędzierzyn-Koźle zorganizowaliśmy na placu Rady Europy w Koźlu pierwszy protest w obronie wolnych sądów. Działałem także na rzecz powstrzymania pikiet antyaborcyjnych prezentujących drastyczne obrazy przed szpitalem w Koźlu. Zadbam o przywrócenie PKS-ów, o nowe żłobki i przedszkola (również na terenach wiejskich) oraz opiekę dentystyczną dla dzieci w szkołach.

Kandyduję do Sejmiku Województwa Opolskiego z 1. miejsca w okręgu obejmującym powiaty kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki.