Marcin Galent

Małopolskie, okręg nr 4, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 46 lat. Z wykształcenia jestem socjologiem. Pracuję jako adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należę do Związku Nauczycielstwa Polskiego, obecnie pełnię funkcję wiceprzewodniczącego struktur związkowych na UJ. Jestem członkiem Partii Razem od początku jej istnienia. W 2015 roku startowałem z list Razem w wyborach do Sejmu w okręgu nowosądeckim. Kandyduję do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu podhalańsko-suskim.