Małgorzata Chełchowska

Zachodniopomorskie, okręg nr 4, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 40 lat. Pracuję jako specjalistka do spraw zarządzania nieruchomościami. Za jeden ze swoich największych sukcesów uważam reaktywację stowarzyszenia Lambda Szczecin, działającego na rzecz osób LGBT+. Od wielu lat aktywnie działam na rzecz praw kobiet.

Kandyduję do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z okręgu obejmującego miasto Koszalin oraz powiaty: koszaliński, sławieński i szczecinecki. Chcę samorządu, który aktywnie zapobiega i przeciwdziała przemocy wobec grup najbardziej narażonych na dyskryminację: kobiet, dzieci, osób LGBT+ oraz mniejszości narodowych i etnicznych.