Magdalena Żołnowska

Śląskie, okręg nr 6, lista nr 6, miejsce nr 2

Mam 39 lat. Ukończyłam administrację, ekonomię oraz rachunkowość i podatki. Pracuję jako główna księgowa w Zespole Szkół w Krzepicach. Swoją działalność skupiam na walce o prawa kobiet oraz o nowoczesne, świeckie państwo gwarantujące wolność światopoglądową. Współorganizowałam akcje na rzecz rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach i dostępu do antykoncepcji. W 2015 roku kandydowałam z list Razem do Sejmu Rzeczpospolitej. Jako radna sejmiku pragnę działać na rzecz równego traktowania wszystkich mieszkańców regionu, niezależnie od płci, wieku, przynależności etnicznej i statusu majątkowego.

Kandyduję do Sejmiku Wojewódzkiego Śląskiego z drugiego miejsca w okręgu nr 6, obejmującym Częstochowę oraz powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski.