Magdalena Owczarek

Dolnośląskie, okręg nr 2, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 27 lat. Studiowałam dziennikarstwo i Public Relations na uniwersytecie w Chester w Anglii. Ukończyłam także niderlandystykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Byłam członkinią zarządu i rzeczniczką prasową okręgu wrocławskiego Partii Razem. W ramach Czarnego Protestu we wrześniu 2016 r. i styczniu 2017 r. współorganizowałam wielotysięczne demonstracje, na których wystąpiły działaczki największych organizacji lewicowych i równościowych. W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego będę walczyć o równość płci, prawa osób z niepełnosprawnościami i usuwanie skutków wykluczenia ekonomicznego. W wolnym czasie piszę, gotuję i żongluję.