Maciej Konieczny

Śląskie, okręg nr 4, lista nr 6, miejsce nr 1

Urodziłem się i wychowałem w Gliwicach. Studiowałem na Uniwersytecie Śląskim. Przez lata zmagałem się z niestabilnym, śmieciowym zatrudnieniem. Jeździłem za pracą. Dwa lata spędziłem na emigracji zarobkowej. Równolegle działałem społecznie zajmując się kwestiami pracowniczymi, lokatorskimi oraz edukacją obywatelską. Zawodowo pomagałem samorządom w całej Polsce prowadzić konsultacje społeczne i włączać obywateli do decydowania o losach miasta czy gminy. Jestem jednym z założycieli Partii Razem oraz członkiem zarządu partii.