Łukasz Kosmala

Świętokrzyskie, okręg nr 2, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 45 lat. Studiowałem zarządzanie i marketing na Politechnice Świętokrzyskiej i Politechnice Rzeszowskiej. Pracuję w Urzędzie Miejskim w Starachowicach i jestem członkiem zarządu Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Gminy Starachowice. Kibicuję Starowi Starachowice, choć ostatnio rzadziej bywam na stadionie, żeby więcej czasu spędzać z dziećmi: trzyletnią Zosią i 11-miesięcznym Frankiem. Wraz z Fundacją Green Dog organizowałem akcję „Nie dla cyrków ze zwierzętami”, w ramach której udało się zebrać ponad tysiąc podpisów pod petycją o niewynajmowanie terenów miejskich cyrkom wykorzystującym zwierzęta.