Krystyna Anna Burakowska

Dolnośląskie, okręg nr 5, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 55 lat. Ukończyłam Studium Wychowania Przedszkolnego w Bolesławcu, studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Aktywnie działam w legnickich strukturach Partii Razem. Doprowadziłam do podpisania przez władze miasta Europejskiej Karty Równości Praw Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. Od trzech lat wspieram akcję społeczną „Tęczowy Kocyk”, a w ramach akcji „Zielona Kurka” działam na rzecz małych pacjentów szpitala w Legnicy. W wolnym czasie pielęgnuję działkę, jeżdżę na rowerze i aktywnie uczestniczę w życiu społeczno-kulturalnym regionu.