Konrad Mostek

Mazowieckie, okręg nr 5, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 24 lata. Studiuję prawo, kończę pisać pracę magisterską poświęconą uprawnieniom zakładowych organizacji związkowych. Od 2015 roku działam aktywnie w Partii Razem. W przeszłości byłem członkiem zarządu okręgu warszawskiego, a obecnie zasiadam w zarządzie krajowym ugrupowania. Zajmuję się problematyką świeckości państwa i praw pracowniczych. Jednym z moich największych sukcesów była współorganizacja obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Świecka szkoła". Udało nam się wtedy zebrać podpisy 100 tysięcy Polek i Polaków popierających wyprowadzenie lekcji religii ze szkół.

Kandyduję do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 1. miejsca w okręgu radomskim.