Katarzyna Kosno

Zachodniopomorskie, okręg nr 5, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 48 lat. Z wykształcenia jestem ekonomistką. Prowadzę gospodarstwo rolne oraz skansen rybacki „Jeziorak”. W czasie wolnym organizuję zajęcia aktywizacyjne dla dzieci. W przeszłości pracowałam jako ekspertka w zespole przy biurze pełnomocnika rządu ds. równego traktowania zajmującym się sytuacją kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich. Chcę działać na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców małych miejscowości i rozwoju terenów wiejskich. Inne kwestie, które są dla mnie szczególnie ważne, to wsparcie kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim oraz pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.