Kamila Kasprzak-Bartkowiak

Wielkopolskie, okręg nr 3, lista nr 6, miejsce nr 1

Mieszkańcy Gniezna i powiatu znają mnie z mojej działalności kulturalno-społecznej i pracy w mediach. Mam 36 lat. Ukończyłam studia ze specjalnością dziennikarską. Pracuję w jednej z gnieźnieńskich firm, choć posiadam także doświadczenie z sektora publicznego. W 2008 roku byłam współzałożycielką Klub Krytyki Politycznej w Gnieźnie, w którym organizujemy debaty, wystawy i promujemy sztukę społecznie zaangażowaną. Przypominamy także niemilitarną lokalną historię Gniezna.

Jestem aktywną członkinią Partii Razem. Za jeden ze swoich sukcesów uważam organizację demonstracji w ramach Czarnego Protestu.