Kaja Filaczyńska

Opolskie, okręg nr 1, lista nr 6, miejsce nr 2

Jestem lekarką w trakcie specjalizacji. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Przed wstąpieniem do Partii Razem byłam harcerką i instruktorką w Związku Harcerstwa Polskiego. Jako aktywistka partyjna skupiam się na tematach zdrowotnych, między innymi współtworzyłam program polityki zdrowotnej Razem. Działam na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia oraz warunków pracy w zawodach medycznych. Lubię jeździć na rowerze i czytać książki.

Kandyduję do Sejmiku Województwa Opolskiego z 2. miejsca w okręgu opolskim.