Jerzy Ochman

Opolskie, okręg nr 2, lista nr 6, miejsce nr 2

Mam 60 lat. Pracuję jako informatyk. W latach 70. byłem rzecznikiem Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu oraz zorganizowałem i prowadziłem bibliotekę wydawnictw podziemnych. Jestem Ślązakiem i biegle władam językami: polskim, czeskim, niemieckim i śląskim. W Partii Razem angażuję się w akcje uliczne, takie jak kampania informacyjna „Dług to nie wyrok”.

Startuję do Sejmiku Województwa Opolskiego z drugiego miejsca w okręgu obejmującym Namysłów, Kluczbork i Olesno. W sejmiku chciałbym walczyć o rozwój transportu publicznego i przeciwdziałać wykluczeniu prowincji.