Grzegorz Markoń

Warmińsko-mazurskie, okręg nr 4, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 25 lat. Należę do Partii Razem od początku jej istnienia. Byłem członkiem zarządu okręgu gdańskiego. Poza polityką interesuję się historią i urbanistyką. Lubię czytać książki. Kandyduję do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okręgu obejmującym powiaty ełcki, gołdapski, kętrzyński, olecki i węgorzewski.