Dorota Olko

Mazowieckie, okręg nr 4, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 30 lat, pochodzę z Siedlec. Jestem rzeczniczką prasową Partii Razem. Ukończyłam socjologię i dziennikarstwo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z redakcji tekstu. Kończę doktorat w Instytucie Socjologii UW. Pracowałam jako nauczycielka akademicka i badaczka społeczna. Prowadziłam badania dla instytucji kultury oraz projekty włączające obywateli w decydowanie o sprawach lokalnych. Współtworzyłam mazowieckie struktury Razem jako członkini zarządu okręgu. W Sejmiku Województwa Mazowieckiego będę walczyć o równy dostęp wszystkich mieszkańców do edukacji, kultury i opieki zdrowotnej.