Bartosz Migas

Łódzkie, okręg nr 1, lista nr 6, miejsce nr 2

Mam 30 lat. Z wykształcenia jestem prawnikiem, pracuję w dużej korporacji. Już podczas studiów współpracowałem z fundacją Academia Iuris, która udziela darmowych porad prawnych. Działałem także w samorządzie studenckim. Pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz byłem przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału. Po studiach współtworzyłem związki zawodowe w moim miejscu pracy. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Interesuję się historią, polityką i kulturą popularną.

Kandyduję do Sejmiku Województwa Łódzkiego w okręgu łódzkim.