Artur Eichhorst

Kujawsko-pomorskie, okręg nr 4, lista nr 6, miejsce nr 2

Mam 27 lat. Ukończyłem kulturoznawstwo i gender studies, obecnie studiuję lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2014 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Pracownia Różnorodności. Współorganizowałem pierwszy toruński Marsz Równości i towarzyszący mu QueerFest. Angażuję się w akcje przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną czy pochodzenie. Prowadzę warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży.

Kandyduję do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okręgu toruńsko-chełmińskim.