Anna Stażewska

Pomorskie, okręg nr 1, lista nr 6, miejsce nr 2

Urodziłam się i wychowałam w Trójmieście, tutaj też spędziłam większą część życia. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim (skandynawistyka), i od wielu lat pracuję w Gdyni. Jestem świadoma tego, że mieszkając w sporej aglomeracji, miałam krótszą drogę do szkoły, łatwiejszy dostęp do kultury i więcej możliwości znalezienia pracy niż wiele osób w naszym województwie – chcę w sejmiku wojewódzkim reprezentować mieszkańców Słupska oraz powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, lęborskiego i słupskiego aby działać na rzecz wyrównywania szans w dziedzinach takich jak transport oraz dostępność opieki przedszkolnej dla małych dzieci i ich rodzin.