Agnieszka Marcinkowska-Kozak

Lubelskie, okręg nr 5, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 48 lat, jestem mężatka i matką 8-letniego syna. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Zawodowo zajmuję się ubezpieczeniami społecznymi w połączeniu z prawem pracy. Dzięki wykonywanej pracy mam dużą wiedzę zakresu ubezpieczeń społecznych, doskonale orientuję się w rzeczywistych problemach rynku pracy i nadal bardzo słabej pozycji pracownika na tym rynku. Od 15 lat działam w związkach zawodowych. W przeszłości byłam członkinią Zarządu Głównego branżowych związków zawodowych działających na terenie ZUS. Dzięki mojemu synowi na nowo poznałam problemy naszej edukacji, a dzięki współpracy z Radą Rodziców wiem, że do wprowadzenia wielu dobrych zmian nie potrzeba pieniędzy, a innego spojrzenia na szkołę. Kandyduję do Sejmiku Województwa Lubelskiego z 1. miejsca w Zamościu.