Adrianna Ruszkowska

Lubuskie, okręg nr 4, lista nr 6, miejsce nr 1

Mam 41 lat. Ukończyłam studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuję jako psycholożka. Działam w lubuskich strukturach Partii Razem oraz w sektorze pozarządowym. Jestem współzałożycielką kilku organizacji społecznych. Angażuję się w akcje na rzecz praw pracowniczych oraz szerszej partycypacji kobiet w życiu publicznym. Jako polityczka i działaczka społeczna zajmuję się także problematyką praw ucznia oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Moje hobby to piesze wędrówki krajoznawcze, rekonstrukcja historyczna oraz muzyka etniczna.